Kullanıcı Sözleşmesi

1.                GİRİŞ

1.1.          İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve www.fisgir.com web sitesinde yer alan diğer kurallar, www.fisgir.com web sitesi (işbu Sözleşme’de bundan böyle “Fişgir Web Sitesi” olarak anılacaktır.) ve çeşitli mecralarda kullanımınıza sunulan uygulama (işbu Sözleşme’de bundan böyle “Fişgir Uygulaması” olarak anılacaktır.) aracılığı ile Mobitrio Bilişim ve Teknoloji A.Ş. (“Mobitirio”) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve söz konusu web sitesi ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemekte olup, Mobitrio ile Fişgir Web Sitesine kaydolan kullanıcılar (“Kullanıcılar”) arasında akdedilmektedir.

1.2.          Mobitrio Fişgir Uygulaması aracılığı ile kullanıcıların mobil cihazları ile fotoğraflarını çektikleri fişlerin Fişgir Uygulaması ile fişler üzerindeki bilgilerin dijital ortama aktarılmasını sağlayan bir yazılım hizmeti sunmaktadır.

1.3.          Kullanıcılar, Fişgir Web Sitesi üzerinden kullanıcı kaydını oluşturarak ve Fişgir Uygulaması üzerinden Kullanıcı girişini gerçekleştirerek elektronik ortamda işbu Sözleşme’yi onayladığı veya Fişgir Uygulaması’ndan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt etmektedirler.

1.4.          Mobitrio Fişgir Web Sitesi ve Fişgir Uygulaması aracılığı ile sunduğu hizmetlerinin sürekliliğini sağlama veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Bu şekilde değiştirilmiş veya tadil edilmiş Sözleşme, www.fisgir.com web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

 

2.                KULLANIM ŞARTLARI

2.1.          Genel Şartlar

Fişgir Web Sitesi ve Fişgir Uygulaması’nda Kullanıcı olarak profil oluşturmak ücretsizdir.

Kullanıcı olarak profil oluştururken beyan edilen isim, soyisim, adres, telefon, e-posta gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Mobitrio, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

Kullanıcı profiline ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başka kişi veya kurumlara devredilemez.

2.2.          PROFİL OLUŞTURMA

Kullanıcılar, Fişgir Web Sitesi üzerinden isim, soyisim, adres, telefon, e-posta bilgilerini girerek ve kendilerine gönderilen aktivasyon maili üzerine Fişgir Web Sitesi’ne giriş yaparak Kullanıcı profillerini oluştururlar.

Kullanıcılara aktivasyon maili ile Kullanıcı şifreleri iletilir ve bu şifreler ile mobil cihazlarına indirecekleri Fişgir Uygulaması’na giriş yapabilirler.

Mobitrio, Kullanıcılar’a denemeleri için 10 adet ücretsiz fiş okuma hizmeti sunmaktadır. Deneme kullanımından sonra Kullanıcılar, Mobitrio tarafından sunulan paketlere göre, kendilerine uygun olan paketlerden birini seçerek belli adetlerde fiş okuma hizmetlerinden satın alarak hizmetlerden faydalanmaya devam edebilirler.  Ön ödemeli bir hizmet olduğundan, sözlemenin feshi halinde Kullanıcılar’a para iadesi yapılamamaktadır.

2.3.          UYGULAMANIN KULLANIMI

Kullanıcılar Fişgir Web Sitesi üzerinden giriş yapabildikleri admin paneli haricinde, uygulama içerisinde en fazla 5 (beş) ayrı kişiye alt kullanıcı hesabı oluşturarak profil oluşturabilirler. Alt kullanıcı sayısının 5 (beş) kişiden fazla belirlenmek istenmesi hailinde söz konusu talep Mobitrio’ya admin panel üzerinden iletilmelidir.

Kullanıcılar veya altı kullanıcılar Fişgir Uygulaması üzerinden mobil cihazlarına fotoğraflarını çektikleri fişleri yükleyebilir ve bu fişleri oluşturdukları dosyalar altına yükleyebilirler. Bu şekilde taranmış olan fişler dijital ortama aktarılır.

Fişgir Uygulaması aracılığı ile dijital ortama aktarılmış bulunan fişlerin toplu olarak çıktı formatı CSV olarak Kullanıcılar’a sağlanmaktadır. Kullanıcılar Fişgir Web Sitesi üzerinden Kullanıcı hesaplarına erişim sağlayarak admin panel üzerinden söz konusu çıktı formatına ulaşabilirler.

Kullanıcılar, uygulamanın kullanımına ilişkin detaylı bilgilendirme metinlerine Fişgir Web Sitesi ve Fişgir Uygulaması’ndan ulaşım sağlayabilirler.

3.             TARAFLARIN HAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.          Fişlerin Fişgir Uygulaması’na yüklenmesi işlemi tamamıyla Kullanıcılar’ın sorumluluğunda olup, fişlerin doğru ve okunabilir şekilde taranıp taranmadığının kontrolü tamamen Kullanıc’ya aittir.

3.2.          Mobitrio, Kullanıcılar tarafından taranan fişlerin yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenip, düzenlenmediğine dair herhangi bir beyan veya garanti vermemekte olup, bu hususların kontrolü tamamen Kullanıcılar’a aittir. Mobitrio’nun  Fişgir Uygulaması’na yüklenen fişlerin içeriğine ve geçerliliğine yönelik olarak hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, Mobitrio’ya, ortaklarına, yönetici ve çalışanlarına karşı açılabilecek her türlü tazminat, sorumluluk, ceza ve icra davası ve benzeri talep karşısında Kullanıcı, doğrudan ve dolaylı tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder. Fişgir Uygulaması’na yüklenen fillerin ilgili yasal mevzuat düzenlemelerine uyumlu olduğuna dair tüm sorumluluk tamamen Kullanıcılar’a aittir.

3.3.          Aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, Mobitrio tarafından Fişgir Uygulaması’na yönelik Kullanıcı bazında ek geliştirme (upgrade), veri düzeltme, belge tarama gibi operasyonel hizmetler işbu Sözleşme kapsamı dışındadır.

3.4.          Mobitrio, Fişgir Uygulaması’nı Kullanıcılar’ın kullanımına sunarken herhangi bir mali müşavirlik, finansal danışmanlık, muhasebe veya ön muhasebe hizmeti vermemektedir.

3.5.          Mobitrio, Fişgir Uygulaması’na Kullanıcılar tarafından yüklenen fişleri belli süre ile Kullanıcı hesabına özel olarak saklamakta olup, sınırsız bir saklama, yedekleme hizmeti vermemektedir. Veriler belli periyodlar ile silindiğinden, söz konusu verilerin yedeklenmesine yönelik tüm aksiyonlardan Kullanıcılar sorumludur. Fişgir Uygulaması’nda Kullanıcı tarafından kaldırılan/silinen veya veya başka bir nedenle ulaşılamaz veya okunamaz hale gelen fişler ve sair bilgiler ile ilgili hiçbir şekilde Mobitrio sorumlu olmayacaktır ve bunlara ilişkin yedek kopyalar tutmak veya ibraz etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu hususdaki veri kayıplarından tamamen Kullanıcılar sorumludur.

3.6.          Mobitrio yazılıma yönelik sistem arızalarını ve hatalarını azami özen göstererek en kısa zamanda düzelteceğini kabul ve beyan etmektedir. Yazılıma yönelik durumlar haricinde, Mobitrio, donanım veya işletim sistemi arızasından, Fişgir Uygulaması’nın birlikte kullanıldığı sair yazılımlardan, iletişim ağı (network) ve bağlantı hatalarından, internet veya elektrik bağlantısının kesilmesi, virüs bulaşması ve sair faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak veri kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

3.7.          Kullanıcılar, taramalarını yaptıkları fişlere ve kendi hesaplarında yer alan dosyalamalarında yer alan kişisel verilerden, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca sorumludurlar. Kullanıcılar, Fişgir Uygulaması içerisinde kendilerinin donanım veya işletim sistemi arızasından, Fişgir Uygulaması’nın birlikte kullanıldığı sair yazılımlardan, iletişim ağı (network) ve bağlantı hatalarından, virüs bulaşması ve sair faktörler ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak kişisel verilere yönelik ihlallerden sorumlu olup, Mobitrio’ya, ortaklarına, yönetici ve çalışanlarına karşı bu konularda açılabilecek her türlü tazminat, sorumluluk, ceza ve icra davası ve benzeri talep karşısında, Mobitrio’nun doğrudan ve dolaylı tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.

3.9.          Mobitrio, Kullanıcılar’ın veya alt kullanıcıların işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nı kullanmaktan ve erişimden men edebilir, profilleri askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

3.10.       Mobitrio, Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nın kullanımı dolayısıyla meydana gelebilecek hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde sorumlu olmayacaktır. Kaldı ki, taraflar Mobitrio’nun işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

3.11.       Mobitrio, Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması, yazılım ve sair içeriklerin, doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Mobitrio Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Kullanıcı, Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’na erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Mobitrio, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 4.             WEB SİTESİNDE YER ALAN İÇERİK VE FİKRİ HAKLAR

4.1.          Kullanıcılar tarafından Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması nezdinde açılan hesaplarda belirtilen tüm bilgi, belge, sunum ve sair her türlü bilginin doğruluğu Kullanıcılar tarafından taahhüt edilmektedir, Mobitrio’nun hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

4.2.          Kullanıcılar, profilinde belirtilen tüm bilgi, belge ve sair her türlü bilginin (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Mobitrio’nun sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır.

4.3.          Kullanıcılar, Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’na yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca sorumludur.  İçeriklerin, Mobitrio tarafından raporlanması bu sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

4.4.          Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nda sunulan Kullanıcılar tarafından yüklenenler hariç olmak üzere, görsel ve yazılı içerik, alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, diğer kodlar, ve teknik veriler, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm içeriklerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi Mobitrio’dur. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı kendisine sunulan hizmetin yalnızca süreli ve şarta bağlı bir kullanım lisansı olduğunu kabul ve beyan eder.

4.5.          Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nın tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Mobitrio’ya aittir. Söz konusu web sitesi, yazılım ve sair hakların kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

4.6.          Mobitrio, Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nın pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için Kullanıcılar’ın adını, logosunu tanıtımlarında ve Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nda kullanabilecektir.

5.                GİZLİLİK

5.1.          Taraflar, Sözleşme çerçevesinde birbirlerine sağladıkları gizli nitelikteki tüm bilgilerin gizli bilgi olduğu (“Gizli Bilgi”) hususunda mutabıktırlar.  Taraflar, söz konusu Gizli Bilgileri, aşağıda tanımlandığı üzere Temsilcileri dışında herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamamayı ve söz konusu Gizli Bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere gerekli tüm önlemleri almayı beyan ve kabul ederler.

5.2.          Taraflar, temsilcilerinin, danışmanlarının ve tüm çalışanlarının (“Temsilciler”) işbu maddedeki hükümlere uymalarını temin etmek için gerekli önlemleri alacaklar ve Temsilcileri’nin işbu 5. Madde’ye aykırı eylemlerinden dolayı doğrudan sorumlu olacaklardır.

5.3.          Bu Sözleşme çerçevesinde, Taraflar’dan birinin diğerine açıkladığı (a) Gizli Bilgi’nin şu anda veya daha sonra bilgiyi edinen tarafın ihmal ve kusuru dışında kamuoyu bilgisi haline gelmesi, (b) Gizli Bilgi’nin açıklayan tarafın açıklamayı yapmasından önce bilgiyi edinen tarafın veya Temsilciler’i tarafından bilinmesi (c) Gizli Bilgi’lerin bilgiyi edinen tarafın veya Temsilciler’ine, hukuken Gizli Bilgi’yi açıklama hakkına sahip olan üçüncü kişi tarafından açıklanması veya verilmesi (d) Gizli Bilgi’nin, yürürlükteki kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması veya verilmesi durumlarında bu Sözleşme’de yer alan gizlilik yükümlülüğüne ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

5.4.          İşbu 5. maddede düzenlenen gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesini takip eden 2 (iki) yıllık süre boyunca da geçerliliğini sürdürecektir.

6.             UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

7.             FESİH

Mobitrio, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması’nı kullanmaktan ve erişimden men edebilir, profilleri askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

8.             DEVİR

Kullanıcılar, Mobitrio’nun yazılı onayı olmaksızın, işbu Sözleşme tahtında hiçbir bir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez.

9.             YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme Fisgir Web Sitesi ve Fisgir Uygulaması kullanılmaya devam edildiği ve Mobitrio tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.